8th Floor, Detech II Building, 107 Nguyen Phong Sac, Cau Giay District - Hanoi City.

GIỚI THIỆU

Giới thiệu về

Lãnh đạo cấp cao của công ty với tư cách là Giám đốc, Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính trong nhiều lĩnh vực và công ty (bao gồm cả ASX được liệt kê) với quy mô khác nhau và ở các giai đoạn phát triển công ty khác nhau của họ ở Úc, PNG và Việt Nam, tập trung vào chiến lược, xây dựng đội ngũ hài hòa, cải tiến hoạt động, tăng nợ và vốn chủ sở hữu, và M&A chủ yếu với những doanh nghiệp đang phát triển nhanh chóng hoặc những doanh nghiệp đang đối mặt với những thách thức về chiến lược hoặc tài chính.

Chuyên gia ngân hàng đầu tư, cố vấn doanh nghiệp, nhà tài chính và chuyên gia đầu tư có kinh nghiệm với mạng lưới doanh nghiệp và mạng lưới chuyên nghiệp ở Úc và Châu Á, tập trung vào huy động vốn, M&A xuyên biên giới, tài chính doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng, và thay đổi hoạt động của công ty.

Di cư đến Úc hơn 20 năm trước và do đó có kiến thức và hiểu biết mạnh mẽ về cả văn hóa Việt Nam và Úc.

Có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực di cư cũng như các lĩnh vực y tế và kinh doanh.

Năng lượng, có trách nhiệm và có kỹ năng trong việc giải thích và hướng dẫn cho các quốc gia Việt Nam. Có kinh nghiệm trong sự phối hợp của các ứng dụng visa.

Mạng lưới rộng lớn trong các doanh nghiệp cả tư nhân và chính phủ.

Kinh nghiệm với việc hỗ trợ nhiều cá nhân Việt Nam trong các khu định cư kinh doanh, thị thực và đầu tư.

BAN CỐ VẤN

John Crossby

CHAIRMAN OF FREE EYER LTD

 • Chairman of Free Eyer Ltd – A 200 million project exporting grains
 • Chair of the Agribusiness Advisory Board of Adelaide University
 • General Manager of own farming and investment…

Mike Wake

CEO

 • Certified Financial Planner
 • Graduated Roseworthy College (Adelaide University)
 • Own and operate grains and lambs farms
 • Own and operate one of largest SA vineyards and wine

Mitchell Simmons

SENIOR SOLICITOR

 • Senior solicitor and registered migration agent for MSM legal (MARN 1383008)
 • Practicing solely in immigration law since 2013
 • Assists in all areas from primary applications to appeals to the High Court

Robert Parkyn

ASSOCIATE PROFESSOR MB BS FRACS

 • Discipline of Surgery, University of Adelaide.
 • Senior Visiting Surgeon and Director of Endocrine Surgery, The Breast and Endocrine Surgery Unit, The Queen Elizabeth Hospital, Adelaide.
 • Member, International Association Endocrine Surgeons
TẠI SAO CHỌN
GOLDEN DESTINATION

Chúng tôi quảng bá và tạo điều kiện cho các cơ hội đầu tư nổi bật và độc quyền tại miền nam nước Úc cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp kiến thức toàn diện, phù hợp với ngành nghề và kiến thức địa phương vì trụ sở chính và nhân viên của chúng tôi có trụ sở tại Adelaide, Úc.

General Surgery
Có nhiều kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về văn hóa Việt - Úc

Chúng tôi có kiến thức và hiểu biết mạnh mẽ trong cả văn hóa Việt Nam và Autralian cho phép chúng tôi hỗ trợ bạn giải quyết suôn sẻ cho cả doanh nghiệp và đầu tư của bạn theo các quy tắc và quy định của Úc, cho bạn và gia đình bạn trong lối sống của người Úc.

General Surgery
Am hiểu về luật pháp và thủ tục dễ dàng

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với luật sư di cư chuyên gia của chúng tôi để hỗ trợ khách hàng của chúng tôi và để đảm bảo triển vọng visa của bạn được tối đa hóa.

General Surgery
Cung cấp thông tin chính xác

Chúng tôi tổ chức các cuộc họp và thông tin để cung cấp kiến thức và hiểu biết về ngành mà khách hàng của chúng tôi quan tâm lựa chọn.

General Surgery
Hợp tác chặc chẽ - quan hệ rộng rãi với nhiều doanh nghiêp

Chúng tôi hợp tác với các doanh nghiệp trong một loạt các ngành công nghiệp để cung cấp các giải pháp hiệu quả và sáng tạo cho khách hàng có nhu cầu đầu tư cá nhân.

General Surgery
Đáp ứng mọi yêu cầu từ bạn

Chúng tôi điều chỉnh các tour du lịch đầu tư theo yêu cầu của khách hàng, cho họ cơ hội khám phá ngành / doanh nghiệp trước khi đầu tư.

viVI
en_AUEN viVI